• Flexible organic plugging material of intumescent fireproof sealant

    Fleksibilni organski čep od nepropusnog vatrootpornog brtvila

    Vatrena glina se naziva i organskim vatrootpornim čepom, koji se može podijeliti na vreću i kutiju. Materijal se uglavnom koristi za začepljivanje rupa žica i kablova kako bi se spriječilo širenje požara žica i kablova iz rupa u susjedne prostorije i smanjili gubici od požara. Ima funkcije sprečavanja dima, zaštite od požara i prašine. Stoga se priključni materijal široko koristi u elektranama, industrijskim i rudarskim preduzećima, visokim zgradama, brodogradnji, pošti i telekomunikacijama, trafostanicama, metalurgiji i ostalim sistemskim inženjeringima.